"Udvikling og træning af din beslutningsevne og selvkontrol"

- en personlig læreproces gennem COACHING eller SPARRING eller MENTORING eller PSYKOTERAPI.
Vagn Kirkeskov,
coach & psykoterapeut,  
udvikler & træner

Udvikling og træning af dit mentale og følelsesmæssige beredskab, vil give dig nye muligheder for et mere tilfredsstillende liv - både for dig selv og sammen med andre mennesker.

COACHING

Ledere, medarbejdere, selvstændige, iværksættere:
Hvordan vil du skabe succes?
- for dig selv og andre!

• Bliv udfordret på fremtiden og de konsekvenser din adfærd, mål og resultater kan skabe for dig selv og andre.
Hvordan er du forskellig fra andre? Hvordan leder du? - samarbejder du? Hvad motiverer dig? - hvad motiverer andre?

Dit udbytte af coaching
I et samarbejde vil vi gennem inspiration, støtte og træning udvikle de personlige kompetencer, der kan blive afgørende for dine muligheder på jobbet, uanset om du er leder med ansvar for andre eller medarbejder der vil have gang i karrieren.
Du får hjælp til at udvikle din egen metode til overblik og selvkontrol, med det resultat, at du minimerer din tvivl, risiko og usikkerhed ved fremtidige beslutninger og handlinger. Resultatet bliver, at du gennem læring og træning udvikler dit potentiale og opnår:
Øget grad af mental frihed og kompetent selvledelse!

Kompetent selvledelse er at kunne lede sig selv - dygtigt, hensigtsmæssigt og professionelt - i forhold til egne og andres ønsker, forventninger, beslutninger eller handlinger både privat og på jobbet.
Gennem din personlige udvikling vil du lære at analysere hvilke årsager, der har skabt de positive eller negative konsekvenser, du lever eller kæmper med i dag. Hvilke grundlæggende værdier der får dig til at prioritere som du gør og baggrunden for, hvorfor din motivation kan være positiv eller negativ.
Du vil forstå og lære hvilke strukturer og begreber, der gør det enkelt at ”afkode” (forstå livets baglæns) dine tidligere handlinger, og det der skabte dem. Du vil også lære, hvordan du i en bevidst proces ”koder” (leve livet forlæns) den plan og de handlinger, du får brug for i dit fremtidige arbejde med at lede dig selv - væk fra det du vil undgå, og hen imod det du vil opnå!

Vi mødes typisk én gang om måneden i 1½ time. Det kan være i et mødelokale hos dig, eller hos mig.

SPARRING 

Selvstændige, iværksættere:
Hvad har du problemer med?
- overlevelse eller udvikling!

• Er du opfinder, innovator, sælger eller bogholder?
Bliv udfordret på din forståelse af de begrænsninger, problemer og muligheder du skal forholde dig til for at skabe den fremdrift i din virksomhed.

Dit udbytte af sparring
I vores samarbejde har vi ét fokus: Dig og din virksomheds fremtid.
Det betyder at vi arbejder med dine personlige kompetencer, for at du kan udvikle din forretning, kombineret med de facts der er eller bliver forudsætningen for, at du kan få succes.
Dvs. at minimere din tvivl og skabe større sikkerhed i dine beslutninger - så du kan fravælge og tilvælge de muligheder – og ikke mindst gennemføre de handlinger, der med størst sandsynlighed kan skabe de bedste resultater og konsekvenser.

Din personlige udviklingsproces vil give dig øget indsigt i dine personlige kompetencer, samt hvordan du kan optimerer dine faglige kompetencer og dermed kan udvikle dine afgørende beslutningskompetencer.
Vores arbejdsproces sikrer dig systematisk (brug af modeller, metoder, strategier*) indsigt i årsagerne til din enten positive eller negative opfattelse af dine forretningsmæssige udfordringer og problemer, men også hvordan du kan forholde dig nytænkende og konstruktivt til fremtiden.
Din læring vil give dig forståelse for de objektive og subjektive faktorer samt miljøets (personlige / forretningsmæssige) betydning for dine muligheder for planlægning og eksekvering.
Dvs. hvilke facts er afgørende? Hvilke forventninger eller antagelser har du? Hvad er muligt i relation til din omverden?
Du vil gennemgå en personlig udviklingsproces, der giver dig større uafhængighed og flere handlemuligheder i de miljøer, du er en del af, og som kan sikre dig grundlaget for stabilitet og fremdrift såvel personligt som forretningsmæssigt.

*Vi arbejder med en kreativ dialogproces til udvikling af dine muligheder baseret på bl.a. analyse af din personlighed og evt. ledelsesstil samt ”SWOT”, "Mer-værdi kæden","what's new?", "why not?", "disruption" m.fl.

Vi mødes efter en fastlagt aftale og plan hos dig, afhængig af dine udfordringer og problemstillinger kombineret med ad hoc samtaler.

MENTORING 

Ledere, selvstændige:
Hvilke spørgsmål vil du stille?
- dig selv!

• Lær at stille de rigtige spørgsmål til dig selv, om hvad der er vigtigt og hvorfor, og hvor du gerne vil hen med dit liv, karriere eller virksomhed, og hvilke nye tanker og handlinger du skal prioritere, samt planlægning af hvordan du kan lykkes med dem.

Dit udbytte af mentoring
Vores samarbejde med rammer og indhold, vil vi ikke kunne definere, før vi har brugt et par timer sammen, og fundet ud af om netop vores fælles ”kemi” kan skabe den åbenhed, lyst, nysgerrighed, engagement og synergi som er afgørende for, at du kan opleve vores møder som udviklende og berigende. Det vil blive afgørende for, at du kan starte den personlige udviklingsrejse som mentoring begrebet historisk indeholder.
Du vil undervejs udvikle personlig afklaring omkring dig selv, og forstå hvad du skal, og hvorfor du skal det, for at du kan opnå det du vil – baseret på dine afklarede tanker, følelser, værdier og overbevisninger.

Når vi starter vores samarbejde, er det dig der definerer, hvor du ønsker din personlige rejse skal gå hen, og hvordan du ønsker rejsen skal foregå. Vi skal have afklaret både de formelle og uformelle informationer i relation til dit job og familieliv, som kan være vigtige for at definere rammerne for vores arbejde. Også vores gensidige forventninger til samarbejdet skal afklares, både de praktiske men også omkring fortrolighed mellem os og de informationer vi udveksler.

Undervejs vil vi være i en konstant dialog gennem gensidige spørgsmål og svar, eller diskutere livsværdier i et filosofisk eller psykologisk perspektiv, faglige problemstillinger eller personlige problematikker med vores succeser eller fiaskoer som baggrund. Vi vil udveksle idéer, erfaringer, gode råd og vi vil udfordre hinanden til at nå frem til sagens kerne. Vi vil kort og godt arbejde både med big pictures og små detaljer, i bredden og i dybden, i fortiden og i nutiden, og med facts og drømme for at skabe den personlige udvekslingsrejse du har defineret.

Vi mødes hver anden eller tredje måned i 3 - 4 timer i aftalt periode.

PSYKOTERAPI 

Enkeltpersoner og par:
Hvorfor er du kommet i den situation?

Forstå den situation du er i gennem indsigt i de årsager, følelser og beslutninger fra fortiden, der har skabt de konsekvenser / den situation, du lever med i dag.
Det er grundlaget for, at du kan skabe et værdifuldt og meningsfyldt liv fremover for dig selv, og dem du ønsker at være sammen med.


Dit udbytte af psykoterapi
Du vil få indsigt i, hvorfor din situation er opstået gennem en forståelse af de tanker, følelser og handlinger der knytter sig til de beslutninger du taget og de deraf følgende konsekvenser. Dermed kan du bedre forholde dig til problemerne, og hvilke muligheder du har for at forbedre din situation. Du vil også i vores arbejdsproces lære, hvordan du med den personlighed du har, fremover bedre kan klare de situationer du føler er svære i dine relationer med andre mennesker.

I psykoterapi arbejder vi dybt og personligt med livets mange problematikker, og de mange følelser og tanker der er bundet fast i gamle traumer fra vores barndom, manglende nærvær, skuffede forventninger, brudte løfter, tvivl, manglende opbakning, krænkende adfærd, mistet kærlighed, ensomhed, angst, sorg, stress, mobning…
Grundlæggende vil vi arbejde med, at du kommer til at føle dig fri af fortidens tanker og følelser, så du afklaret og i balance trygt kan gå fremtiden i møde.
Det betyder, at du med baggrund i dine værdier kan prioritere og med større sikkerhed kan sige fra overfor det, du ikke vil, så du kan forbedre dine muligheder, for at skabe det liv du ønsker dig.

Som den danske filosof, teolog og forfatter Søren Kierkegaard skrev: ”Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns”.

Derfor - jo bedre vi forstår den del af livet, vi har levet, jo bedre er vores forudsætninger for at lykkes med resten af livet.

Vi mødes efter behov i 1½ time.


KONTAKT:
Vagn Kirkeskov / mail@kirkeskov.dk / Tlf.: +45 40424493
Kirkeskov Advice IVS / CVR 38041657

Kirkeskov Advice IVS - all rights reserved 2017