"Hva’ nu hvis, vi investerer i uddannelse af vores medarbejdere og de så forlader os?"
"Tja… hvad sker der, hvis vi ikke gør det… og de bliver?"
 

 Citat: Klassisk ledelses citat/ Kilde ukendt.


Organisationer kan kun lykkes med udvikling gennem forandrings- og forbedringsprocesser hvis den enkelte leder, teamleder eller medarbejder er motiveret for, at det skal lykkes. Derfor bør alle processer i forhold til marked, efterspørgsel, levering og produktion implementeres i samarbejde med de mennesker og kompetencer organisationen består af.
Det betyder, at ledere og medarbejdere der er involveret i beslutninger, der direkte eller indirekte kan medføre forandring i organisering og processer, har har et særligt ansvar for at lede, kommunikere, samarbejde og organisere mennesker og kompetencer.
Når det ikke lykkes, øges som oftest medarbejdernes utilfredshed med ledelsen og organisationen, hvilket påvirker vigtige og afgørende nøglefaktorer for arbejdsmiljøet som tillid, respekt, åbenhed, motivation og trivsel.

Nedenfor er fire grundlæggende temaer - som udfra min erfaring - har afgørende betydning for organisationer i udvikling og forandring, og som alle organisationer - store som små - kontinuerligt bør forholde sig til og arbejde med.

PÅ JOBBET

MENNESKER OG FORANDRING

Forandring – trussel eller mulighed?
Menneskers forestillinger om ”forandring” og dens mulige konsekvenser, skaber for de fleste en større eller mindre grad af usikkerhed, utryghed og tvivl om "Hva' nu hvis?/Hva' så med mig?" - som påvirker deres adfærd og trivsel i dagligdagen, som igen påvirker motivation, effektivitet, kvalitet m.m. Virksomheder der arbejder med at forholde sig aktivt til både eksterne og interne forandringer gennem inddragelse af ledere og medarbejdere, har ofte et arbejdsmiljø der er mere trygt, fleksibelt, mindre stresset og klar til at opnå de fordele og gevinster, de nye muligheder forandringer altid skaber.

Kan din virksomhed agere hurtigt og effektivt på de forandringer, som beslutningerne hos politikere, konkurrenter eller vigtige interessenter hele tiden skaber?

Det positive ved at forholde sig aktivt til forandringer, er det ”drive” og den nytænkning den kontinuerlige udvikling, tilpasning og forbedring sikrer for virksomhedens overlevelse på markedet, og ikke mindst udvikling af ledere og medarbejderes kompetencer i takt med anvendelsen af nye metoder og teknologier.
Vi ved jo godt, at vores omverden er i konstant forandring - det har den altid været - og det er den, vi skal forandre os i forhold til! Hvis vi bliver ved med at gøre, som vi plejer, får vi nemlig IKKE de resultater, vi plejer at få – for omverdenen responderer anderledes – den har forandret sig! Det kan godt være, at kunderne stadig efterspørger produktet eller serviceydelsen, men pludselig en dag vil det blive på en anden måde, i andre intervaller, i andre farver og til andre priser!

”Personer forandrer det de gør, ikke fordi de har fået analyser, som ændrer deres opfattelse, men fordi de bliver vist en sandhed, som påvirker deres følelser”. *
*John P. Kotter & Dan S. Cohen*: *The Heart of Change/Harvard Business School Press

Den ultimative forandring - eller trussel - som flere og flere brancher kommer til at opleve er, at nye producenter eller leverandører hurtigere, nemmere, mere fleksibelt, sjovere og billigere kan levere en vare, der substituerer hvad de gode gamle leverandører troede, de havde patent på. Det kaldes disruption! (afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud.) Netflix, Uber, Spotify, AirBnb og danske MobilPay og mange flere har med brug af den nyeste Big Data teknologi i kombination med computere og mobile digitale enheder, i løbet af få år opnået en afgørende markedsandel, og har bragt sig teknologisk lysår foran de etablerede leverandører. Og de henvender sig ikke kun til ”de unge og smarte”, for hvem har ikke en pc og smartphone?
Ledere og medarbejdere hos de veletablerede virksomheder føler sig ofte sikre på, at de nok skal klare den nye ”uretfærdige” konkurrence, for de har jo deres loyale kunder. Men tvivlen opstår hurtigt, når deres egne kunder begynder at efterspørge produktet eller serviceydelsen på en ny måde. Følelsen af at være under pres påvirker dagligdagen, og troen på at være ”udødelig” slår revner, motivationen lider et alvorligt knæk, samarbejdet fungerer ikke så godt som tidligere, stress niveauet er stigende og ledelsen er måske mere eller mindre handlingslammet. Forandringens vinde er taget til i styrke - og det hjælper ikke at bygge læhegn!

Så hvad kan man gøre for at være klar til forandring og konkurrence fra de nye opkomlinge? – eller selv blive én af dem?

Som etableret virksomhed skal man forvente nye konkurrenter - og ikke kun i forbindelse med digitale produkter - der på kort tid kan skabe kaos på markedet, eller i det mindste udsætte ens virksomhed for øget konkurrence. Det bedste forsvar, er ikke at forsvare sig – ved f.eks. at sætte prisen ned eller give større og større rabatter – men at angribe ved at satse på udvikling og bringe sig på forkant med metoder og teknologi i forhold til hvad markedet efterspørger. Skab konkret merværdi for dine kunder! Tro ikke på at kunderne er loyale, det vedbliver de kun med, hvis de har nogle klare fordele ved at være det.

Hvordan kan I gøre det? Når beslutningen om at sikre virksomhedens eksistens og vækst er taget, tilrettelægges et program for ledere og medarbejdere, baseret på kontrollerede forandringer gennem Kontinuerlige Forbedringer, der indarbejdes i de daglige rutiner i hele organisationen. Hvilke elementer der skal indgå, afhænger bl.a. af branche, antal medarbejdere og muligheder for at opsamle og bearbejde data/informationer. Kontinuerlige Forbedringer er ikke blot Change Management, Lean, Teori U, Balanced Scorecard, Business Excellence, Value Chain eller andre velkendte koncepter. Kontinuerlige Forbedringer er et skræddersyet program baseret på velkendte og dokumenterede elementer fra flere af de sidste 25 års mest effektive udviklingsprogrammer tilpasset jeres virksomheds behov.
Med jeres eget udviklingsprogram er I inde i kampen og oplever, at hver dag er der fokus på nye forandringer som I skal have kontrol med. Det kan være små eller større forandringer, der skaber fornyet overblik og kontrol samt ikke mindst ro i organisationen fordi alle ved, at det er en vigtig del af en virksomhed i udvikling. Det er hvad mange ledere og medarbejdere i etablerede organisationer efterspørger.

Som nystartet virksomhed er det dig der skal ind på markedet og skabe forandring. Det kommer mange nystartede ved at være de billigste! Men så overlever de som ofte kun i kort tid. At blive en del af ”markedet” kræver noget andet, noget unikt, noget ganske særligt men ikke nødvendigvis noget nyt, men noget der er brug for – og måske på en ny måde! Det kan være erfaring indenfor et fagområde, IT f.eks. præsenteret på en tidssvarende måde. Eller noget totalt anderledes end set før, en ny revolutionerende idé, et produkt konkurrenterne vil latterliggøre, men hvor de får koldsved bare ved tanken om den konkurrence, de vil blive udsat for.
De medarbejdere som skal løbe virksomheden i gang, skal være mennesker der trives med tvivlen, uvisheden men også drømmen om at det vil lykkes, for hver ny dag vil ofte være forskellig fra de foregående. Trygheden vil være lav, stress niveauet højt men selv et mislykket salg kan være en positiv lærerig oplevelse og ikke mindst nødvendig erfaring. Konstante forandringer der skaber udvikling kræver mennesker, der har en klar identitet om, hvad de vil og kan, som gør dem ”stress-resistente”, robuste, udholdende og ansvarlige. Et særligt fokus er vigtigt for denne gruppe af mennesker, og det er at få dem til at fungere sammen - som et team der skal sidde i en river rafting gummibåd!

Hvordan kan I gøre det? Prøve river rafting? Nej! Når alle - uanset om I er 2, 20 eller 200 – har sagt ja, tilrettelægges et program der giver det kendskab til alle relevante arbejdsopgaver, hvilke prioriteringer der er brug for, hvorfor de skal udføres for at skabe de optimale resultater, hvordan det skal gøres, og ikke mindst hvem der skal gøre det. Processen vil give et fuldstændigt billede af, hvem der har hvilke personlige og faglige kompetencer, og hvilke kompetencer der evt. mangler nu eller på sigt. Denne proces gentages hver tredje måned, halve år eller efter behov. Det er konkret Kontinuerlig Forbedring, der sikrer kontrol med forandringer, så I kan styre jeres ”river rafting båd” uden om de værste forhindringer, så alle mand trives og kan fokusere på anvendelsen af deres individuelle kompetencer.

Vil du vide mere om udviklings -og forbedringsprocesser der kan skabe øget forståelse og sikkerhed i forhold til forandringer i din virksomhed, så kontakt mig direkte på mail@kirkeskov.dk eller tlf. 40424493.

MENNESKER OG MOTIVATION

Motivation - pisk eller gulerod?
Mennesker motiveres forskelligt afhængig af deres personlighed - what’s in it for me? - hvilket påvirker både kommunikation og samarbejde i forhold til de opgaver der skal løses, og er en afgørende faktor for udvikling og vedligeholdelse af trivsel i dagligdagen. Når mennesker med forskellige motivationsbehov skal arbejde sammen - what’s in it for us? - dannes der gruppedynamikker som kan være succesfulde eller uhensigtsmæssige. Disse gruppedynamikker er meget enkle at forstå for alle, og kan blive afgørende for effektiviteten og kvaliteten af virksomhedens udvikling og vækst, og dermed virksomhedens evne til at skabe den nødvendige vækst og profit.

Har du overvejet hvordan øget fokus på motivationens betydning for ledere og medarbejdere kan påvirke trivsel, produktudvikling, kundeservice, planlægning, omkostninger, omsætning og profit?

Grundlæggende er det vigtigt at forstå, hvorfor motivation på jobbet er meget mere end straf og belønning, for alt hvad du gør, dine kolleger gør, og alle vi andre gør, er baseret på vores personlige kompetencer i kombination med vores faglige kompetencer. Kort og godt - vores kognitive evner i samspil med arbejdsmiljøet udtryk i konkret adfærd både fysisk og sprogligt.
Når forskellige mennesker og deres forskellige personligheder skal spille sammen for at få arbejdsdagen til at lykkes, er det afgørende, at du og dine kolleger får mulighed for at udvikle de arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som er fordelagtige for hver eneste medarbejders motivation.

Det menneskelige grundlag for udvikling og vækst på jobbet
At udvikle den menneskelige side af en organisations konkurrencekraft kræver, at ledelsen viser vejen med visionære tanker og skaberkraft, og at ledere og medarbejdere motivationsniveau er så højt, at de i sig selv bliver en væsentlig drivkraft i organisationen.
Her er den enkeltes motivation - eller mangel på samme - afgørende for udvikling og vækst. For at motivation kan udvikles, er det vigtigt at ledelsen forstår motivation som et samspil mellem forventninger om succes eller angst for at fejle. Oplevelsen af at skabe succes for én selv og andre, er en vigtig forudsætning for et positivt arbejdsmiljø og grundlag for at forandrings- og læreprocesser kan trives og udvikles.

Motivation og behov i dagligdagen på jobbet
Motivation af mennesker har gennem tiderne altid været ganske simpelt: Enten stokken som straf eller guleroden som belønning. Den dag i dag fungerer straf og belønning i mange forskellige varianter side om side i de fleste familiers opdragelse, så vi er alle vænnet til, at der er disse to ”naturlige” muligheder.
Efter Maslow’s behovspyramide og X/Y-teorierne er der sket meget, og undersøgelser og forskning giver i dag et vigtigt input til, hvad vi kan gøre for at skabe motiverede ledere og medarbejdere, og hvilke resultater vi kan forvente.

Læring fra succesvirksomheder
Undersøgelser og forskning peger på, at der er en direkte relation mellem virksomhedens vækst og menneskers vækst. Denne direkte relation afhænger af i hvor høj grad det enkelte menneske er motiveret for vækst, som igen afhænger af arbejdsmiljøet og de erfaringer og påvirkninger, som den enkelte medarbejder har fra tidligere og er afhængig af i dag.

Kort og godt: "Arbejdsmiljøet er afgørende for styrken af den enkelte medarbejders motivationskræfter, som igen er afgørende for hans/hendes adfærd i organisationen".

Hvis du ønsker at øge motivationen i din virksomhed og skabe de bedst mulige forudsætninger for vækst og trivsel, skal du have indsigt i de årsager og motiver, der får mennesker til at udvikle og fastholde positive og hensigtsmæssige gruppedynamikker der motiverer til f.eks. udholdenhed, engagement, anerkendelse, respekt, læring og kreativitet.
Eksempel fra servicevirksomhed:
Medarbejdere i servicevirksomheder trives bedre, og er mere tilfreds med jobbet når motivationsfaktorer som tillid, respekt, anerkendelse og ejerskab (blot 4 ud af flere mulige), scorer højt og opleves som en positiv del af deres dagligdag på jobbet.
Disse motivationsfaktorer er sammen med en effektiv organisering af arbejdsopgaver og roller, afgørende for kvaliteten af virksomhedens serviceydelser og dermed evnen til at skabe relationer der fastholder kunderne og skaber nye kunder.

Hvordan du kan vurdere om øget fokus på motivation kan skabe fornyet energi til udvikling og vækst?
Det optimale er, at kortlægge udgangspunktet med en enkel spørgeundersøgelse eller workshop på et par timer. Udbyttet heraf kan direkte anvendes i ledelse, samarbejde og kommunikation og kortlægge motivationsniveauet hos ledere og medarbejdere beskrevet med de motivationsfaktorer og gruppedynamikker, der kan få betydning for virksomhedens udvikling. Med det som grundlag, kan der arbejdes åbent og konstruktivt med at udvikle og forbedre relevante motivationsfaktorer og gruppedynamikker med det mål, at sikre et positivt psykisk arbejdsmiljø med færre konflikter, mere konstruktivt samarbejde og ikke mindst positiv trivsel.

*Kort og godt iflg. professor Petri Schutte, der står bag analysemetoden The Corporate Development Process: ”Virksomheden kan kun vokse, hvis menneskene i virksomheden er motiveret til, at den kan vokse”.

Vil du vide mere om udvikling af motivation og trivsel i din organisation, så kontakt mig direkte på mail@kirkeskov.dk eller tlf. 40424493.

MENNESKER OG LEDELSE 

Ledelse – hvorfor og hvordan?
Der er mange teorier, meninger og holdninger om hvad ledelse er, og hvordan den skal manifestere sig i daglig kommunikation og adfærd i forhold til medarbejdere. Vores demokratiske kultur, hvor vi lægger vægt på den enkelte medarbejders udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer, giver en unik mulighed for at den enkelte medarbejder kan tage ansvar/ejerskab og bidrage til virksomhedens drift og udvikling – hvis de får lov!

Kan din virksomhed udvikle en højere grad af selvledelse – og øge motivationen, effektiviteten og væksten?

Det betyder at alle mennesker naturligvis skal ledes individuelt i relation til deres personlige og faglige kompetencer samt den situation de er i, uanset om de fungerer i et team eller arbejder alene. Nogle skal instrueres, andre skal motiveres og så er der dem, der er selvledende i større eller mindre grad.

Ledelse og metoder der fremmer ansvar og samarbejde
En leders opgave er, at sætte konkrete mål og skabe det arbejdsmiljø med de kompetencer og ressourcer, der kan sætte medarbejderne i stand til at nå målene så virksomhedens formål og resultatkrav opfyldes. For at det kan lykkes med succes, skal ledelsesmetoderne der motiverer og optimerer tilpasses såvel den enkelte medarbejder som de grupper eller teams de arbejder i.
Coaching er en effektiv og motiverende metode i forhold til udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer, kombineret med sparring når det gælder konkret problemløsning. Facilitering af grupper og teams og deres arbejdsprocesser er vigtig for effektivitet og samarbejde, og hvordan de individuelle kompetencer i grupper/teams kan anvendes for at optimere planlægning, udførelse, kvalitetskontrol og opfølgning.

Hvad vil det sige at være selvledende?
”Selvledelseskompetence er evne og vilje til at træffe beslutninger om eget arbejde, hvad angår metode, planlægning og gennemførelse med henblik på at bidrage til realisering af virksomhedens mål og værdier”.

Men er det muligt, at opnå større grad af selvledelse hos ledere og medarbejdere?
I dag er der flere data og informationer til rådighed end nogensinde før, både for ledere og medarbejdere direkte på digitale mobile enheder som f.eks. vores smartphone – og lige når vi har brug for dem. Derfor har mange virksomheder også fokus på at skaffe så mange relevante data som muligt til de medarbejdere, der skal tage beslutninger både hvad angår salg og markedsføring men også til brug for planlægning, indkøb, logistik og produktion. Jo flere relevante data der kan kombineres, jo mere sikkert beslutningsgrundlag har ledere og medarbejder i organisationen. Det betyder, at den enkelte leder og medarbejder nu har tilgang til de data/informationer der vedrører deres jobfunktion, og dermed i langt højere grad end tidligere kan tage de nødvendige daglige beslutninger i relation til eget arbejde og opnå en højere grad af selvledelse.
Ved organisering og tilrettelægning af databaseret information, kan lederes og medarbejderes faglige og personlige kompetencer mere sikkert udvikles fra behov for instruktion til øget grad af selvledelse.

”En selvledende medarbejder - eller gruppe - opererer ud fra en helhedsforståelse af virksomheden og tager selv initiativer, der kan bidrage til at realisere virksomhedens strategier og mål.”

Vær opmærksom på, at selvledelse ikke fjerner behovet for ledelse, men ændrer og skærper kravene til ledelseskvaliteten til en mere coachende ledelsesstil, der støtter og motiverer den enkelte medarbejder til at tage ansvar for eget arbejde.

Selvledelse – at tage ansvar for sig selv og egen læring
I enhver organisation – stor, mellem eller mindre – kan der skabes interesse for, at selvledelse er vejen til at øge sin værdi både som leder og medarbejder. Jo bedre faglige kompetencer man besidder, kombineret med udviklingen af sine personlige kompetencer, jo større er sandsynligheden for at man kan tage ansvar - i form af ejerskab - for egen læring og kvalitet i sine arbejdsprocesser. Resultat er, at mulighederne øges for at virksomheden vækster, og man som dygtig leder og medarbejder bedre kan sikre sit job og sin værdi på arbejdsmarkedet.

Selvom en leder har ret til at lede dine medarbejdere, så bør han/hun overveje i hvor stor grad den enkelte medarbejder i virkeligheden er i stand til at lede sig selv – og hvad det kan betyde for medarbejderens bidrag til realisering af virksomhedens mål og værdier.

Vil du vide mere om udvikling af motivation og trivsel i din organisation, så kontakt mig direkte på mail@kirkeskov.dk eller tlf. 40424493.

MENNESKER OG SAMARBEJDE

Samarbejde – succes eller fiasko?
Forudsætninger for et positivt og effektivt samarbejde mellem mennesker er bl.a., at de kan forholde sig konstruktivt til daglige forandringer og er personligt og fælles motiveret for at løse dagens opgaver, så de kan anvende både deres personlige og faglige kompetencer på en tilfredsstillende måde. Et positivt og effektivt samarbejde minimerer konsekvenserne af misforståelser /konflikter/ de-motivation/stress /sygemeldinger/depression m.m.

Giver din virksomhed mulighed for udvikling af en samarbejdskultur, der kombinerer de relevante faglige og personlige kompetencer til at sikre optimering af samarbejdet?

At sam-arbejde med sine kolleger er for mange den største udfordring i løbet af arbejdsdagen. Selve det faglige arbejde er ikke årsagen til de store gnidninger og konflikter, men det kan kommunikationen i relation til udførelsen af det faglige arbejde være.
Kollegers forskellighed kommer tydeligt til udtryk i deres adfærd gennem nedarvede gener og måden de udfolder sig på, i arbejdspladsens konkurrencemiljø, hvor det drejer sig om at undgå fiasko og/eller opnå succes. Når kollegerne med både deres ligheder og forskelligheder skal tilpasse sig den samme kultur med fælles procedurer og regler, kommer alle under pres og reagerer forskelligt i situationer der kan fremme eller hæmme samarbejdsprocesser. Det er en helt naturlig biologisk overlevelsesproces som en kombination af det enkelte menneskes biologiske arv (temperament), og hvordan det enkelte menneske i dets opvækstmiljøer, har haft mulighed for at udvikle, modne og træne denne arv (karakter).

Den enkeltes personlige bidrag
Da ledere og medarbejdere er afhængige af hinandens arbejdsindsats, både når det gælder om at undgå fiasko og opnå succes, kræver det først og fremmest selvindsigt hos hver enkelt om sin forskellighed i forhold til sine kolleger. Denne selvindsigt er grundlaget for at kunne tage ansvar for sig selv og sit bidrag til et konstruktivt samarbejde, der kan skabe det mest optimale fælles resultat.
Selvindsigt i sin egen ”forskellighed” fra andre, er ikke medfødt, men det kan læres og trænes, hvis det psykiske arbejdsmiljø understøtter personligt udviklende processer til gavn for fællesskabet, der f.eks. motiverer til større engagement samt gensidig respekt og tillid. Den slags læring er sat i system i forskellige varianter af ”personligheds - systemer”, hvor man arbejder med både ”person – lighederog ”person – forskelligheder.
Eks.: Kollega A er lidt stille, meget detaljeret, pligtopfyldende, følger regler. Kollega B er meget dominerende, tager ofte ledelsen, provokerer, handler hurtigt. Kollega C er idérig, kreativ, energisk, visionær. Kollega D er meget social, hjælper gerne, taler andres sag.

Samarbejde og det fælles resultat
Resultatet af konstruktivt samarbejde i en afdeling, gruppe eller team hvor man har lært at anvende hinandens personlige kompetencer, er ofte en dagligdag med lavere stress tærskel, en mere positiv dialog og relevant kollegial støtte såvel personligt som fagligt. Det kaldes et motiverende og udviklende psykisk arbejdsmiljø. I et motiverende og udviklende psykisk arbejdsmiljø kan arbejdsdagen for den enkelte udvikle sig fra overlevelse - til oplevelse og indlevelse - og videre til udlevelse af sig selv gennem balanceret brug af sine personlige og faglige kompetencer.
En organisation - stor eller lille - anvender færre ressourcer (menneskelige og økonomiske) til at skabe kvalitets ydelser, hvis ledere og medarbejdere samarbejder om udvikling og vedligeholdelse af organisationens psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan kan I opnå det?
Grundlæggende skal alle kolleger lære hvilken betydning deres individuelle forskelle i deres ”persontyper” har for, at de kan udvikle deres samarbejde med kollegerne til et mere motiverende og tilfredsstillende niveau. Dvs. hvordan de som individuelle personligheder mest optimalt bidrager til et fælles produkt/ydelse baseret på deres forskellige/ens faglighed i kombination med deres individuelle personligheder.

Hvorfor er det ofte så svært? Fordi - når individuelle personligheder skaber et fælles produkt/ydelse er deres samarbejde ofte baseret på individuelle forventninger til hinanden (baseret på fortiden), og individuelle antagelser (baseret på fremtiden) om hvordan opgaven skal løses/være færdig/m.m.
Hvis én eller flere kolleger gentagne gange ikke føler, at deres forventninger/antagelser bliver indfriet, kan det føre til misforståelser /konflikter/ de-motivation/ neg. arbejdsmiljø/ stress /sygemeldinger/ depression m.m. 

Vil du vide mere om hvordan I kan starte på udvikling og forbedring af jeres samarbejde, så kontakt mig direkte på mail@kirkeskov.dk eller tlf. 40424493.


KONTAKT:
mail@kirkeskov.dk
Tlf.: +45 40424493
Kirkeskov Advice IVS / CVR 38041657

Kirkeskov Advice IVS - all rights reserved 2017