"Om Vagn Kirkeskov,
med referencer, kompetencer og erfaring..."


KORT OM VAGN KIRKESKOV:
Jeg er selvstændig konsulent, og har fokus på at hjælpe det enkelte menneske, team'et og organisationen til at fungere mere tilfredsstillende gennem indsigt og forståelse for menneskers forskellighed, kompetencer og personlighed.
Det kan være lederudvikling, team udvikling eller konkret tilrettelægning af arbejdsprocesser og træning i samarbejde.
Sideløbende er jeg praktiserende coach, sparringspartner og psykoterapeut, og hjælper kvinder og mænd med at finde mening i livet, både for sig selv og sammen med andre.

REFERENCER

ActionLearning Partners, ArkitektSkolen i Århus, Aventis Pharma A/S, 3 M, ARKEN – Museum for Moderne Kunst, BankData, Bascon A/S, B&O, Boehringer-Ingelheim, Børsen Forum, Bähncke, Ciber Danmark, Civiløkonomerne, ConferenceCare, Confex, CopenhagenCapacity, CVU Øresund, Danmarks Nationalbank, DA/Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Delta, Deloitte, DIEU, DONG Energy, DSB, Eli Lilly Danmark, Falck, Ferring, Ferrosan A/S, Egesbæk, Fiat Finansiering, Finansministeriet, FOA, Føroya Tele A/S (Faroese Telecom), Genmab A/S, Gilling, Holbæk Private Realskole, Hærens Officerskole, Intertek Semko AB, IT & Telestyrelsen, K-Salat, KAD – Kvindeligt Arbejderforbund, KMD A/S, LEGO, LK A/S, LO/FIU, LokalEnergi, Mannaz, Navision A/S, Nokia Networks A/S, Nokia Mobile Phones, Nordea/Unibank, Novo Nordisk, NozoZymes, Nycomed A/S, Næstved Kommune, Odense Universitetshospital, Pensionsstyrelsen, Pfizer Danmark, Pharmacia A/S, Post Danmark – Hovedkontoret Post Danmark – Postkredse, Q8, Realkredit Danmark, Rigshospitalet, Sampension, Scanlouvers A/S, Schering-Plough A/S, Siemens, Sikringsstyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Sonofon, Strålfors A/S, TDC / TeleDanmark, Teknologisk Institut – DTI, Temp-Team, Vestforbrændingen m.fl.… 

Udover de nævnte organisationer og virksomheder har jeg undervist ledere og medarbejdere fra en lang række virksomheder på åbne uddannelser som Leadership Coach, LeanCoach, Ledelse af Selvledende Medarbejdere m.fl.

Arbejde udført i Kirkeskov&Partners ApS, PS4 A/S, Gilling/The Human Decision ApS samt Kirkeskov Advice ivs i perioden 1995 - 2017
.

ERFARING

Marketing, reklame og HR: Mere end 30 år som selvstændig partner / konsulent indenfor marketing, reklame og HR. Omfatter i relation til marketing bl.a. konceptudvikling, produktudvikling, produktlancering, salgs- og kommunikations planlægning samt gennemførelse. 
I relation til HR bl.a. udviklings- og implementerings opgaver af alle tænkelige varianter i forbindelse med forandringsprocesser for ledere og medarbejdere i såvel danske som internationale virksomheder og organisationer.
 
Coaching og psykoterapi: 
De sidste 20 år erfaring med individuel coaching og psykoterapi for ledere, medarbejdere og private klienter samt erhvervspsykologisk rådgiver for bestyrelse, direktion og ledere i forbindelse med konflikter, stress eller ansættelser og afskedigelser.

Undervisning, træning m.m.: Bred erfaring fra udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb i eget regi eller i samarbejde med andre konsulenter eller kursusudbydere, bl.a. flere korte og lange Coaching Uddannelser, LeanCoach Uddannelse, Lederudvikling, Konsulentuddannelse, Kommunikation og Salg, Ledelse af Selvledende Medarbejdere, Team Ledelse samt Team Building / træning i flere varianter.

Foredrag: Indlægsholder på danske og internationale konferencer, med fokus på bl.a. mennesker og forandringer samt de psykologiske konsekvenser det har i form af f.eks. mistrivsel/stress. Mange forskellige foredrag på interne virksomhedskonferencer, uddannelser m.m. specielt med fokus på lederudvikling, teamudvikling, samarbejdsproceser, motivationsprocesser m.v.

Som konsulent for Gilling/TheHumanDecision har jeg erfaring med BigData i relation til organisationers beslutningsprocesser indenfor forretningsudvikling.
Har medvirket som sparringspartner og redaktør for forfatter Finn Gilling, i forbindelse med bøgerne The Human Decision System (2016) og In Search of profit (2014).

KOMPETENCER

Marketing m.m.:
Uddannet i marketing, kommunikation og organisation (merconom) kombineret med Grafisk Højskole og Akademiet for Fri og Merkantil Kunst.

Psykologi m.m.:
Eksamineret KropsPsykoTerapeut fra D.I.G. (1998), baseret på Gestalt Terapi (Pearls) og Kropterapi (Reich, Lowen, Pierrakos, Brown, Boadella m.fl.), samt efteruddannelse hos PsykiatriFonden. Uddannet i personprofilværktøjet Enneagrammet i USA (Ginger Lapid-Bogda) samt kvalificeret i Jungs Typekoder.
Psykologiske og spirituelle seminarer, kurser, workshops i Danmark og udlandet med bl.a. Dr. Deepak Chopra (USA), DR. Allan Sweeney (GB), Dr. Stanislaf Groof (USA), Shakti Gawain (USA, Dr. Richard Moss (USA), Stuart Wilde (USA), Graham Bishop (GB) m.fl. 


KONTAKT:
Vagn Kirkeskov / mail@kirkeskov.dk / Tlf.: +45 40424493
Kirkeskov Advice IVS / CVR 38041657

Kirkeskov Advice IVS - all rights reserved 2017