Et liv i balance

med trivsel, glæde og  velvære


- skabes gennem indsigt, forståelse og accept af menneskers forskellighed både privat og på jobbet

Min erfaring...

fra mere end 25 års arbejde med at hjælpe 

kvinder og mænd til øget trivsel, glæde og velvære både privat og på jobbet

- er enkel og præcis: 


"Vores personlige

balance i livet 

- er afgørende for udvikling af vores individuelle motivation og MindSet

- og dermed potentiale, engagement, trivsel og handlekraft både privat og på jobbet".


Udvikling af vores personlige MindSet - med vores objektive rationale og subjektive følelsesmæssige tilgange - tager udgangspunkt i de muligheder og begrænsninger, der ligger i vores personlighed. På jobbet er det afgørende for vores evne til bl.a. at samarbejde og trives blandt kollegerne.

Det har grundlæggende betydning for, hvordan vi opfatter, definerer og handler på fremtidens muligheder og udfordringer i det liv vi lever, og den organisation vi har valgt at arbejde i.


På jobbet betyder et positivt og motiverende trivselsfremmende MindSet at ledere og medarbejdere har god energi med hjem til familien, så de opnår en god balance der kan rumme både livet derhjemme og livet på jobbet.


Vagn Kirkeskov

Virksomhedskonsulent, Coach, Psykoterapeut, Træner, Forfatter 

MindWorkBalance...

-psykisk & fysisk trivsel og velvære

NYT kursus:

For virksomheder og organisationer der vil tage ansvar for medarbejdernes psykiske og fysiske trivsel og velvære.

Udbydes i samarbejde med Berit Weise, Metacom,

uddannet i MBSR (Mindfulness) fra Aarhus Universitet

Eksempler på kurser og workshops med fokus på psykisk & fysisk trivsel og velvære

 

Kontakt mig for yderligere informationer

Personlighedens udfordringer og muligheder

At opnå eller undgå, at kæmpe eller flygte, at tilpasse sig eller lade stå til - er grundlæggende forskellige MindSets at leve sit liv efter. Indsigt i hvorfor du gør, som du gør, og hvad du skal lære for at optimere udbyttet af dine beslutninger, kan hjælpe dig til at skabe nye mulighedet i dit liv. 
Både privat og på jobbet.

Det selvledende menneske

Når du ved, hvad der motiverer dig og er afklaret med, hvad du vil opnå/undgå – så kan du få intentionen/hensigten/formålet på plads, og planlægge din fremtid og maksimere dine positive resultater/oplevelser. Dit MindSet er afgørende for, hvad du vil! – og hvad du ikke vil! – så du afklaret kan træffe velovervejede beslutninger med mulige konsekvenser. 

Det motiverende psykiske arbejdsmiljø

Vi motiveres alle forskelligt afhængig af vores personlighed og MindSet, hvilket påvirker både kommunikation og samarbejde i forhold til kolleger og de opgaver vi skal løse. Afgørende for at vi kan bidrage til et motiverende psykisk arbejdsmiljø og positiv trivsel i dagligdagen, er vores personlig indsigt og forståelse af vores indbyrdes personlige forskelligheder og MindSets. 

Stress som konsekvens af forandringer

Vores forestillinger om kommende ”forandring” og "Hva' nu hvis?" med negative konsekvenser, skaber for mange en stor grad af utryghed og tvivl med psykiske stress symptomer, både på jobbet og i dagliglivet med familien. Indsigt i sit personlige MindSet er afgørende for at skabe nye positive forandringer i fremtiden baseret på både følelser, tanker og handlinger.

Referencer

Udvalg af virksomheder og organisationer fra min referenceliste:
Danmarks Nationalbank, DA/Dansk Arbejdsgiverforening, Deloitte, DONG Energy, Finansministeriet, FOA, Gilling, Hærens Officersskole, LEGO, Nokia, Novo Nordisk, Pfizer Danmark, Post Danmark, Siemens...

Se flere under "Vagn Kirkeskov".

Tid til refleksion:

”Mennesker har ikke noget imod forandring – de har noget imod selv at blive forandret”.

Peter Senge: Stanford/MIT/ Ph.D 


”Vi bedømmer andre på deres adfærd, og os selv på vores hensigter”.

Gregory Bateson: Psykolog/ Sociolog/ Antropolog/ Filosof 


”Motivation er den direkte relation mellem virksomhedens vækst og menneskers vækst”.

Petri Schutte: Professor 


”Hvad vil du gøre - hvis du kunne
leve dit liv om igen?
Jeg vil gerne være den person, jeg kunne have været
- men aldrig var.”
(George Bernard Shaw (1856-1950),

forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1925).