MindSet

jeres

individuelle

talent

og

fælles

potentiale...

Min erfaring...

fra mere end 25 års arbejde med udvikling af ledere og medarbejderes talent og potentiale er enkel og præcis: 


"Ledere og medarbejderes personlige

MindSet

- er afgørende for udvikling af

organisationens MindSet

- og dermed potentiale, motivation, engagement, trivsel og handlekraft".


Har I et åbent positivt MindSet med fokus på fremtiden... eller et lukket MindSet forankret i fortiden?

Måske et pro-activt MindSet der udvikler et motiverende psykisk arbejdsmiljø?

Er det et Well-being MindSet der skaber positiv trivsel hvor ledere og medarbejdere støtter hinanden? 

Eller et MindSet med fokus på både individuel og fælles engagement baseret på selvledelse i et motiverende psykisk arbejdsmiljø?

 

Udvikling af vores personlige MindSet tager udgangspunkt i vores personligheds muligheder og begrænsninger, og er afgørende for vores tilgang til livets mange facetter. Det har grundlæggende betydning for, hvordan vi med vores følelser, tanker og handlinger kommer til at opleve fremtidens muligheder og udfordringer, i den verden vi har valgt at leve i .


Et positivt og motiverende trivselsfremmende MindSet på jobbet betyder at ledere og medarbejdere har god energi med hjem til familien, så de opnår en god balance mellem livet derhjemme og livet på jobbet.


Vagn Kirkeskov

Virksomhedskonsulent, Coach, Psykoterapeut, Træner, Forfatter, Redaktør m.m.

MindWorkBalance...

-psykisk & fysisk potentiale og velvære

NYT kursus 2021:

For virksomheder og organisationer der vil tage ansvar for medarbejdernes psykiske og fysiske velvære.

Udbydes i samarbejde med Berit Weise, Metacom,

uddannet i MBSR (Mindfulness) fra Aarhus Universitet

Eksempler på kurser og workshops hvor individuel

og fælles MindSetting indgår: 

 

Kontakt mig for yderligere informationer

Personlighedens udfordringer og muligheder

At opnå eller undgå, at kæmpe eller flygte, at tilpasse sig eller lade stå til - er grundlæggende forskellige MindSets at leve sit liv efter. Indsigt i hvorfor du gør, som du gør, og hvad du skal lære for at optimere udbyttet af dine beslutninger, kan hjælpe dig til at skabe nye mulighedet i dit liv. 
Både privat og på jobbet.

Det selvledende menneske

Når du ved, hvad der motiverer dig og er afklaret med, hvad du vil opnå/undgå – så kan du få intentionen/hensigten/formålet på plads, og planlægge din fremtid og maksimere dine positive resultater/oplevelser. Dit MindSet er afgørende for, hvad du vil! – og hvad du ikke vil! – så du afklaret kan træffe velovervejede beslutninger og acceptere konsekvenserne. 

Det motiverende psykiske arbejdsmiljø

Vi motiveres alle forskelligt afhængig af vores personlighed og MindSet, hvilket påvirker både kommunikation og samarbejde i forhold til kolleger og de opgaver vi skal løse. Afgørende for at vi kan bidrage til et motiverende psykisk arbejdsmiljø og positiv trivsel i dagligdagen, er vores personlig indsigt og forståelse af vores indbyrdes personlige forskelligheder og MindSets. 

Stress som konsekvens af forandringer

Vores forestillinger om kommende ”forandring” og "Hva' nu hvis?" med negative konsekvenser, skaber for mange en stor grad af utryghed og tvivl med psykiske stress symptomer, både på jobbet og i dagliglivet med familien. Indsigt i sit personlige MindSet er afgørende for at skabe nye positive forandringer i fremtiden baseret på både følelser, tanker og handlinger.

Referencer

Udvalg af virksomheder og organisationer fra min referenceliste:
Danmarks Nationalbank, DA/Dansk Arbejdsgiverforening, Deloitte, DONG Energy, Finansministeriet, FOA, Gilling, Hærens Officersskole, LEGO, Nokia, Novo Nordisk, Pfizer Danmark, Post Danmark, Siemens...

Se flere under "Vagn Kirkeskov".

Tid til refleksion:

”Mennesker har ikke noget imod forandring – de har noget imod selv at blive forandret”.

Peter Senge: Stanford/MIT/ Ph.D 


”Vi bedømmer andre på deres adfærd, og os selv på vores hensigter”.

Gregory Bateson: Psykolog/ Sociolog/ Antropolog/ Filosof 


”Motivation er den direkte relation mellem virksomhedens vækst og menneskers vækst”.

Petri Schutte: Professor 


”Hvad vil du gøre - hvis du kunne
leve dit liv om igen?
Jeg vil gerne være den person, jeg kunne have været
- men aldrig var.”
(George Bernard Shaw (1856-1950),

forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1925).