Coach Your Mind

- personlige læreprocesser til at lede dig selv gennem fremtidens udfordringer og muligheder 

Individuelle coaching sessioner eller i et forløb med gruppe af ledere, projektledere eller medarbejdere. 

Med CoachYourMind udvikler du øget grad af selvledelse, til at opnå det du ønsker

- og undgå det der kan forhindre at dine ønsker går i opfyldelse!

Resultatet bliver, at du gennem læring og træning opnår

et coachende MindSet, med

øget grad af mental frihed og selvkontrol gennem

kompetent selvledelse!


CoachYourMind – læreprocesser til din personlige udvikling

   Vores udgangspunkt er, at arbejde personligt, subjektivt og objektivt med de konkrete udfordringer, idéer, problemer eller ønsker, du kæmper med lige nu. Det kan være på jobbet, eller i relation til det liv du ønsker at leve.

 

   Dvs. vi holder fokus på dit potentiale, og hvordan du kan opnå dine ønsker eller mål og undgå de negative konsekvenser af dine bekymringer, tvivl, usikkerheder, udfordringer eller problemer.

   Det kan være i relation til dit job, karriere, sport eller hvordan du planlægger og gennemfører forandringer i dit liv. 


Du vil opnås øget grad af mental og følelsesmæssig frihed og selvkontrol gennem kompetent coachende selvledelse!


Din personlige læreproces af CoachYourMInd og dit udbytte:

   Du lærer vores strukturerede metode, der giver dig overblik i den situation du står i, og hvordan du kommer videre.

   Du vil kunne udfordre dine kolleger og tage hurtige beslutninger, med baggrund i struktureret tænkning, der bl.a. adskiller fortid, nutid og fremtid samt hvad der er objektivt, subjektivt eller handleorienteret.


   Baggrunden for vores CoachYourMind-metoden er mere end 20 års erfaring og hundredevis af coaching sessioner, både i forbindelse med uddannelser og klienter.  Vores teoretiske kommunikationsmodeller er løbende opdateret, bl.a. med et flerårigt research -og udviklingsprojekt om neuro-biologiens betydning for menneskets indsigt i beslutninger og adfærd. 

   CoachYourMind-metoden, vil give dig struktureret læring gennem indsigt i dine mentale processer koblet med din personlighed og din evne til at træde i karakter i forskellige situationer. 

   Metodens struktur og begreber gør det enkelt for dig at ”afkode” (forstå livets baglæns - ”Søren Kirkegaard”) dine tidligere handlinger og de følelser og beslutninger der skabte dem, samt i en bevidst proces at ”kode” (leve livet forlæns - ”Søren Kirkegaard”) den plan og de handlinger, du får brug for i dit fremtidige arbejde med at lede dig selv - væk fra det du vil undgå, og hen imod det du vil opnå!

 

   Resultatet bliver, at uanset om du er direktør, leder eller medarbejder skaber du hver eneste dag personlig læring ved at kunne analysere og reflektere over hvilke årsager, der skaber enten negative eller positive resultater og konsekvenser for dig selv og andre mennesker.

   Men - også hvordan du udvikler din egen metode til overblik og selvkontrol, der minimerer dine personlige risici og usikkerheder ved fremtidige beslutninger og handlinger.

 

Resultatet bliver, at du gennem læring og træning opnår:

Øget grad af mental frihed og selvkontrol gennem kompetent selvledelse!

 

   Den positive konsekvens af kompetent selvledelse er at kunne lede sig selv og andre - dygtigt, hensigtsmæssigt, empatisk og professionelt - i forhold til egne og andres ønsker, forventninger, beslutninger og handlinger - væk fra det du vil undgå og henimod, det du vil opnå. 

 

CoachYourMind 

- coaching, træning, foredrag, inspiration...

   Gennemføres som lærings –og træningssessions for enkeltpersoner og mindre grupper (6 - 12 deltagere) samt som undervisning, foredrag eller kursusforløb for større grupper efter aftale.

   Tilrettelægges efter deltagernes forudsætninger og deres læringsmål.

 

   Mail eller ring for aftale og tilbud.

Virksomhedsreferencer hvor jeg med mine samarbejdspartnere, har gennemført træning i Coaching discipliner i forbindelse med ledelsesudvikling, projektgrupper, teamudvikling, selvledelse - eller kommunikationskurser: 

DongEnergy, NovoNordisk, NovoZymes, Lego, LeoPharma, Pfizer DK, NokiaNetworks, Ciber DK, FOA, QV-Compliance m.fl.